Ενημερωτικός Κόμβος

Δώρο Χριστουγέννων 2020

Θα πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διατυπώσεις – εξαγγελίες, στον νόμο 4722/2020 άρθρο 22 αναφέρεται ρητά:

 

Καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους, σε απασχολούμενους:
σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.
Το ως άνω επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).

 

Αν πρόκειται για εξαγγελία που θα υλοποιηθεί τροποποιώντας νόμο αρχικά θεωρώ θα πρέπει να έχει την μετρήσιμη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και επιπλέον να διασφαλίζεται ότι το κόστος αυτό δεν θα περάσει μέσα από τις επιχειρήσεις.
Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά?? προσωπικά σαν εκκαθαριστής μισθοδοσίας προετοιμάζομαι από τώρα για τις 21/12.

 

Χρήστος Κρίγκας