Ενημερωτικός Κόμβος

Λιανικές συναλλαγές και myDATA

Λιανικές πωλήσεις μέσω Φ.Η.Μ. και MYDATA

 

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά τις οντότητες που εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α΄250).

Οι παρακάτω ημερομηνίες αφορούν αποκλειστικά την υποχρέωση διαβίβασης των στοιχείων των Φ.Η.Μ στο πληροφοριακό σύστημα του Ε-send. Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να προμηθευτεί το ειδικό κλειδί AES key.

Οι υπόχρεες οντότητες θα εντάσσονται σταδιακά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19, σύμφωνα  με την Α.1171/2021.

– από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 €.

– από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 €.

– από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες.

Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον Α.Φ.Μ. του εκδότη, το είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης και τον αύξοντα αριθμό του, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον συντελεστή ΦΠΑ και την συνολική αξία του παραστατικού.

Η επιβεβαίωση για την αποστολή στο Ε-send  των στοιχείων των Φ.Η.Μ. μπορεί εύκολα να γίνει από το παρακάτω link https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php πατώντας την επιλογή « Επιχειρήσεις » και εισέρχεστε βάζοντας τους κωδικούς ΤaxisΝet. Με την είσοδό μπορείτε να δείτε το τελευταίο Ζ και η ημερομηνία που έχει διαβιβαστεί. Κάνοντας κλικ στο AES Key μπορείτε να δείτε όλα τα Ζ που έχουν διαβιβαστεί έως σήμερα.

Με την αποστολή από τις Φ.Η.Μ το Ε-Send θα λάβει τα παραστατικά, θα στείλει τα στοιχεία στο my data με ΜΑΡΚ  και θα εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός για να υπάρχει ολοκληρωμένη διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών.

Δηλαδή, η οντότητα λαμβάνει με ΜΑΡΚ τις λιανικές ανά συντελεστή ΦΠΑ όπου πρέπει να αποστείλει χαρακτηρισμούς προς το myDATA μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

Θυμίζουμε ότι οι ημερομηνίες για την υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων εσόδων, εξόδων αυτοτιμολόγησης καθώς και των τίτλων κτήσης στην πλατφόρμα myDATA, βάσει της Α.1156/2021 που τροποποιεί την Α.1138/2020, παραμένουν:

– η 1.10.2021, για τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό σύστημα και είχαν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2019 πάνω από 100.000 €, καθώς και τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα και είχαν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2019, πάνω από 50.000 €

– η 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Διευκρινίζουμε ότι έως την ημερομηνία της υποχρεωτικής διασύνδεσης της Φ.Η.Μ. τα Ζ της οντότητας θα πρέπει να διαβιβαστούν στο my data είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα είτε αναλυτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον διασυνδεθεί η Φ.Η.Μ. δεν θα διαβιβάζονται τα Ζ παρά μόνο οι χαρακτηρισμοί αυτών.


Κρίγκας Χρήστος – Καρκώνης Γιώργος

Λογιστικό -Φορολογικό τμήμα της Knk Accounting