Ενημερωτικός Κόμβος

Συνάντηση της τεχνικής ομάδας του ΟΕΕ με αρμόδια στελέχη του ΕΦΚΑ

 

Τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από τα αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, σχετικά με σειρά παρεμβάσεων, τις οποίες έχει προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την άμεση επίλυση προβλημάτων, έλαβαν μέλη του ΟΕΕ, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε η Τεχνική Ομάδα Εργασίας του επιμελητηρίου και του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα:
1) Τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι θα αποσταλεί εκ νέου και άμεσα προς τα Υποκαταστήματά του οδηγία για την υποχρεωτική εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 102725/23-3-2021 του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ σχετικά με την κατά προτεραιότητα είσοδο των λογιστών – φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
2) Τα Επιχειρησιακά στελέχη δεσμεύθηκαν ότι άμεσα θα υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, ώστε:
• Να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός όλων των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ και η διασύνδεση και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του ΚΕΑΟ με αυτόματη άντληση στοιχείων.
• Να μην εμφανίζεται χρέωση των ήδη εξοφλημένων ποσών που παρουσιάζονται ως οφειλή στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Συνεπώς, θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και οι επιχειρηματίες θα μπορούν άμεσα να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λπ.
• Να εντάσσονται άμεσα οι οφειλέτες σε ρυθμίσεις.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι ασυμφωνίες που είχαν εντοπιστεί στις περιόδους που ανάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές, σε πολλές περιπτώσεις οφείλονταν και στο γεγονός ότι στα ποσά των τρεχόντων εισφορών με καταληκτική περίοδο καταβολής τον Δεκέμβριο 2021 περιλαμβάνονταν και ποσά προηγούμενων περιόδων οφειλόμενων κορονοχρεών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής είχαν παραταθεί.
3) Σχετικά με την αναγκαιότητα εμπρόθεσμης εμφάνισης των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων, τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ ενημέρωσαν την Τεχνική Ομάδα ότι από το σύνολο των 1,5 εκατ. ειδοποιητηρίων, τα 1,3 εκατ. δύναται να αναρτώνται από την αρχή κάθε μήνα πληρωμής. Η καθυστέρηση των 200 χιλ. οφείλεται στην υποχρέωση ενημέρωσης για τις προσαυξήσεις, καθώς και για τα ειδοποιητήρια των ειδικών περιπτώσεων.
Το ΟΕΕ πρότεινε μαζική ανάρτηση των μηνιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο κάθε έτους, με δεδομένο ότι η προθεσμία επιλογής κατηγορίας ασφάλισης λήγει στα τέλη Ιανουαρίου και να εξεταστεί η σταδιακή αντικατάστασή τους με ηλεκτρονική ειδοποίηση, κατά τα πρότυπα της Φορολογικής Διοίκησης, με παράλληλη ενημέρωση για τις προκύπτουσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών.
Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι οι υφιστάμενες αναρτήσεις από τούδε και στο εξής θα βρίσκονται στην ενημέρωση των ασφαλισμένων το αργότερο μέχρι τις 20 κάθε μήνα.
4) Σχετικά με την τακτοποίηση και εμφάνιση της πραγματικής εικόνας των χρεοπιστώσεων – υποχρεώσεων και καταβολών των εργοδοτών προτάθηκε από την Τεχνική Ομάδα η διακριτή
εμφάνιση των οφειλών ώστε να προκύπτει η αντιστοίχισή τους (ΑΠΔ) στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη. Τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ υποσχέθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με την ανάδοχο εταιρεία μηχανογράφησης για την υλοποίηση της πρότασης.
5) Για το θέμα της παράλληλης ασφάλισης, επισημάνθηκε ότι τόσο η έναρξη όσο και η παύση της θα διενεργείται μέσω της υφιστάμενης εφαρμογής, με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης, η οποία διενεργείται σε Υποκαταστήματα με φυσική παρουσία.
6) Σχετικά με το θέμα της κατάργησης της προσκόμισης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με φυσική παρουσία στον e-ΕΦΚΑ για την υποβολή διορθωτικών και εκπρόθεσμων ΑΠΔ, η Τεχνική Ομάδα πρότεινε την υποβολή τους ηλεκτρονικά και την ανάρτηση των προσαυξήσεων (σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΑΠΔ) σε επόμενη φάση.
Τα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ ενημέρωσαν ότι κατόπιν ειλημμένης απόφασης του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών ΑΠΔ για τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, ενώ για τις εκπρόθεσμες, παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης στο Υποκατάστημα.
7) Για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών μέσω καρτών πληρωμής με άμεση εκκαθάριση των ποσών, θα χρησιμοποιηθεί σύντομα η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS, κατά τα πρότυπα της Φορολογικής Διοίκησης.
8) Σχετικά με τις αιτήσεις ασθένειας εργαζομένων, ώστε να μην προκύπτει δυσχέρεια στην εκκαθάριση μισθοδοσίας, τα Επιχειρησιακά στελέχη ενημέρωσαν ότι θα εμφανίζονται τα χρονικά διαστήματα και τα ποσά που έλαβε ο εργαζόμενος. Η Ομάδα πρότεινε να εμφανίζονται τα παραπάνω και στον εργοδότη.
9) Η Τεχνική Ομάδα ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλειτουργικότητα του e-ΕΦΚΑ με το Γ.ΕΜ.Η. και την ΑΑΔΕ, προκειμένου όλες οι μεταβολές στοιχείων των εργοδοτών να καταγράφονται ψηφιακά άμεσα, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ότι η διαδικασία υποβολής δήλωσης αδείας άνευ αποδοχών θα διενεργείται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
10) Σχετικά με το αίτημα του ΟΕΕ για ίση μεταχείριση και ισόχρονη περίοδο παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου από ασφαλιστικές οφειλές σύμφωνα με τα πρότυπα της Φορολογικής Διοίκησης, τα Επιχειρησιακά στελέχη ενημέρωσαν για την έκδοση σε εύθετο χρόνο σχετικής εγκυκλίου εναρμονισμένη με την σχετική απόφαση του ΣτΕ που θα προβλέπει μείωση και εξορθολογισμό του χρόνου παραγραφής.
11) Τέλος, η ένταξη και Κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με ασφαλιστικά ταμεία προϋπάρχοντα του ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.
Η συνάντηση της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας έγινε παρουσία του Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ, Νίκου Χουρδάκη, του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, Δημήτρη Παπαχρήστου, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ, Γιώργου Μητροφάνη, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ, Ιωάννη Ζαφειρόπουλου, και της Συντονίστριας ΚΕΑΟ, Βαρβάρας Χατζηευσταθιάδου.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2105202740
2132141870


Μπορείτε να διαβάσετε / κατεβάσετε το σχετικό δελίο τύπου του ΟΕΕ σε αρχείο pdf πατώντας εδώ.