Ενημερωτικός Κόμβος

Το Δίκαιο των Ακινήτων

 

Το έργο «Το Δίκαιο των Ακινήτων» εμπεριέχει τα πρακτικά της Διημερίδας που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 15 και 16 Απριλίου 2022.

Στον τόμο συμπεριλαμβάνονται οι εισηγήσεις των περισσοτέρων εκ των εισηγητών και εισηγητριών, καθιστώντας τον έτσι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους τους εφαρμοστές του δικαίου, αλλά και εν γένει για όλους όσους ασχολούνται με αυτόν τον ιδιαίτερα περίπλοκο, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, τομέα.


Στόχος της Διημερίδας ήταν όχι μόνο να αναλυθούν όλα τα επιμέρους νομικά ζητήματα που αφορούν τη με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ή χρήση ενός ακινήτου, αλλά και να επισημανθούν τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, όπως καταδεικνύεται και από την ανάγνωση των πρακτικών, όπου παρατίθενται αναλύσεις και προβληματισμοί για όλες σχεδόν τις θεματικές που συνδέονται με τα ακίνητα, και συγκεκριμένα:
• για τις μεταβιβάσεις και τις αντιπαροχές ακινήτων,
• για τις βραχυχρόνιες και τις εμπορικές ή ιδιωτικές μισθώσεις,
• για τη Golden Visa,
• για το φορολογικό σχεδιασμό μιας επένδυσης σε ακίνητα, αλλά και εν γένει για φορολογικά ζητήματα που άπτονται της αγοράς των ακινήτων,
• για τα επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα και την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων,
• για όλα τα επίκαιρα και ακανθώδη ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του νέου πτωχευτικού δικαίου και, τέλος,
• για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του κτηματολογίου, που τόσο πολύ απασχολούν τον δικηγορικό κόσμο.
Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους δικηγόρους, είτε ασχολούνται συστηματικά είτε όχι με τον χώρο των ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα και για τους δικαστές, τους συμβολαιογράφους και κάθε άλλο επαγγελματία που ασχολείται με τον εν λόγω τομέα, καθώς θα μπορούν να ανατρέξουν σε αυτόν για όλα τα ως άνω ζητήματα.

Στο βιβλίο αποτυπώνεται η εισήγηση του Χρήστου Κρίγκα με τίτλο: Φορολογία εισοδήματος και εκμετάλλευση ακινήτων.

Δείτε το παρακάτω σχετικό video από την ομιλία στην Διημερίδα: