Ενημερωτικός Κόμβος

Ψηφιακή κάρτα από 1/7/2024 είμαστε έτοιμοι;

του Χρήστου Κρίγκα Λογιστή – Φοροτεχνικού, μέλος της ΣτΑ του ΟΕΕ*

Όπως είναι γνωστό με την απόφαση 113169/27-12-2023 από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47).Στο πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους της βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου. από την 1η Ιουλίου 2024 πρόκειται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα 167.724 επιχειρήσεις και 576.000 Εργαζόμενοι σε όλη την Επικράτεια.

Επιπλέον με την 24595/28-03-2024 επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024 διοικητικές κυρώσεις   που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’4629) υπουργικής απόφασης.

Είχαν οι επιχειρήσεις και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας  τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύνθετου αυτού και πολυεπίπεδου έργου και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συγχρονιστούν με το νέο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, που θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου;

Επιπλέον το αρμόδιο Υπουργείο για τις εντασσόμενες επιχειρήσεις από 1/7/2024 έχει ικανοποιητικά σε ποσοστά στοιχεία ότι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες σύνδεσης της ψηφιακής κάρτας, ή λίγες ώρες πριν την εφαρμογή τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι δεν έχει περάσει σε όλες τις επιχειρήσεις το απαιτητικό εγχείρημα;

Με την ΕΕ-3562618 2024/10000 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας ως θεματοφύλακας της εργατικής νομοθεσίας, καλεί τους επιθεωρητές κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου, που συμπίπτει με τη θερινή τουριστική περίοδο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να εξαντλήσουν τον συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο της Επιθεώρησης Εργασίας τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργαζόμενους προκειμένου η προσαρμογή να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το βασικό ζήτημα και ερώτημα  των επιχειρήσεων που από 1/7/2024 θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα είναι το εξής, το ανωτέρω έγγραφο εφόσον δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, και δεν αποτελεί πηγή δικαίου καθώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει νόμο ή απόφαση, μήπως θα πρέπει να αποτελέσει ερέθισμα προς το Υπουργείο για επανακαθορισμό εφαρμογής αποφάσεων και κυρίως χωρίς κυρώσεις εφαρμογής προς τις επιχειρήσεις για ικανό διάστημα πρασαρμογής.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

http://knkaccounting.gr