Ενημερωτικός Κόμβος

110674 ΕΞ 2020/1.10.2020 – Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορω-νοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορω-νοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Περισσότερα στο: Taxheaven