Ενημερωτικός Κόμβος

1919 οικ./02-04-2024 – Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Περισσότερα στο: Taxheaven