Ενημερωτικός Κόμβος

27117/102/2019 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) – μετάθεση της ημερομηνίας αναβάθμισης

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) – μετάθεση της ημερομηνίας αναβάθμισης

Περισσότερα στο: Taxheaven