Ενημερωτικός Κόμβος

2/75226/ΔΕΠ/2018 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74)

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74)

Περισσότερα στο: Taxheaven