Ενημερωτικός Κόμβος

3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

«Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις»

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργανώνουν το 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων του ethosGROUP.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το Συνέδριο με τίτλο: “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις” επιδιώκει να καταγράψει τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου πυλώνα ασφάλισης και τη σημασία της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι.

Επιπλέον, στοχεύει να αναδείξει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, να φωτίσει τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και επενδυτικής διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων και να υπογραμμίσει τα οφέλη και τις αξίες που αυτά μπορούν να προσδώσουν στην εργασιακή και επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, με την εξασφάλιση επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος κατά την μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.

Συμμετέχοντες στο Συνέδριο

Το συνέδριο απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών), εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το παρόν στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να δώσει και πλήθος παραγόντων της αγοράς, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Το συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία:

  • Panel 1o: Κλαδική μελέτη Ι.Ο.Β.Ε. για την επαγγελματική ασφάλιση. Παρουσίαση και ανάλυση συμπερασμάτων.

Σκοπός του 1ου πάνελ του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και ο σχολιασμός των ευρημάτων της κλαδικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. από το Ι.Ο.Β.Ε. Η μελέτη καταγράφει και αναδεικνύει την 20ετή διαδρομή, τις προοπτικές και προκλήσεις του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη Ελλάδα, καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς την θετική μακροοικονομική επίδραση που μπορεί να προσδώσει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων.

  • Panel 2o: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Τ.Ε.Α. από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με μεταρρυθμιστική χροιά. Η Τεχνική Βοήθεια της E.I.O.P.A., η ευρωπαϊκή εμπειρία και τα επόμενα βήματα αναπτυξιακής διαδικασίας του θεσμού.

Σκοπός του 2ου πάνελ του Συνεδρίου είναι η ανάλυση της επικείμενης μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους καθώς επίσης και η κατάθεση της ευρωπαϊκής εμπειρίας λειτουργίας του θεσμού στη βάση βέλτιστων πρακτικών από καταξιωμένους ξένους και εγχώριους ομιλητές

  • Panel 3o: Νέες εισαγωγές επαγγελματικών ταμείων στον 2ο Πυλώνα με αιχμή τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στροφή των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη λύση της επαγγελματικής ασφάλισης.

Σκοπός 3ου πάνελ του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει τον τελευταίο χρόνο ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ελληνικής οικονομίας στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης με τη σύσταση και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων με πρωτοβουλία των εργοδοτριών εταιρειών των συγκεκριμένων εταιρειών. Αυτή τη διάσταση της επιλογής χρήσης της επαγγελματικής ασφάλισης ως αποτέλεσμα σύμπραξης και συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης, κινητροδότησης και ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού, θα αναλύσουν οι επικεφαλής των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού των εργοδοτριών εταιρειών.

  • Panel 4o: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον 1ο Πυλώνα: Το Τ.Ε.Κ.Α., η νέα Αρχή Ελέγχου του Ασφαλιστικού Συστήματος και οι αναμενόμενες παράπλευρες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση.

Σκοπός του 4ου πάνελ του Συνεδρίου είναι η ανάλυση της τελευταίας κυβερνητικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στην δημόσια επικουρική ασφάλιση του 1ου Πυλώνα με τη δημιουργία και λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και την ανάδειξη της κατ΄ ουσίαν κεφαλαιοποιητικής 20ετούς άκρως αποτελεσματικής λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών ΑΕΔΑΚ Α.Ο. και ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ του Ε.Φ.Κ.Α. προς όφελος των ασφαλισμένων του. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στην νέα Αρχή Ελέγχου του Ασφαλιστικού Συστήματος που επεξεργάζεται προς θεσμοθέτηση το Υπουργείο Εργασίας για την εποπτεία του Τ.Ε.Κ.Α. και των επαγγελματικών ταμείων και θα συζητηθούν οι παράπλευρες μακροχρόνιες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση (2ο Πυλώνα) που αναμένεται να προκύψουν από την νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 1ου Πυλώνα.

  • Panel 5o: Νέο απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον και εφαρμογή ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές των Επαγγελματικών Ταμείων.

Σκοπός του 5ου πάνελ του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη, μέσα από τις στοχευμένες τοποθετήσεις καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επαγγελματικών επενδυτικής διαχείρισης, του νέου απαιτητικού επενδυτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται βάσει των τελευταίων μακροοικονομικών, νομισματικών, υγειονομικών και χρηματοοικονομικών εξελίξεων και η ανάλυση των κατάλληλων επενδυτικών στρατηγικών για την προστασία και μεγέθυνση των χαρτοφυλακίων και των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων. Ιδιαίτερη ανάλυση επιπτώσεων θα γίνει από τους ομιλητές και για την εφαρμογή των ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές των Επαγγελματικών Ταμείων.

  • Panel 6o: Μια κοινωνική συμμαχία για την ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο: Διαστάσεις και Προοπτικές.

Σκοπός του 6ου πάνελ του Συνεδρίου είναι να αναδυθεί η προοπτική δημιουργίας του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου (ΕΘΕΤ), που προβλέπεται από το 2018 στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας, από τους κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Το ΕΘΕΤ, εφόσον υλοποιηθεί η δημιουργία του, θα απευθύνεται σε περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους και ουσιαστικά αναμένεται να αποτελέσει ένα “πολύ-συμμετοχικό” επαγγελματικό ταμείο που θα μπορεί να ασφαλίσει πολλές επαγγελματικές ομάδες του ιδιωτικού τομέα και να συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και της κεφαλαιοποιητικής φιλοσοφίας λειτουργίας του. Οι Πρόεδροι των εθνικών θεσμικών κοινωνικών εταίρων που θα συμμετάσχουν ως ομιλητές στο τελευταίο πάνελ του Συνεδρίου αναμένεται να φωτίσουν αρμοδίως τις πτυχές και τις προοπτικές του εν λόγω εγχειρήματος.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του συνεδρίου: https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/