Ενημερωτικός Κόμβος

57281/4.6.2020 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε».

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε».

Περισσότερα στο: Taxheaven