Ενημερωτικός Κόμβος

77621/2018 Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ. 3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/ 27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης».

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ. 3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/ 27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης».

Περισσότερα στο: Taxheaven