Ενημερωτικός Κόμβος

Αποσύρθηκε η διάταξη για το επαγγελματικό απόρρητο από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η Υφυπουργός Οικονομικών κα Παπανάτσιου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 αποσύρεται.Η διάταξη είχε ως εξής:»3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθ. 15 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:«Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παρ. 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογούμενου.».Αιτιολογική έκθεση:Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 διευρύνεται η δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, καθώς ορίζεται ότι αυτά υποχρεούνται να της παρέχουν πληροφορίες όχι μόνον για οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογούμενους αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων που διεξάγονται μέσω αυτών.«Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται.

Πηγή: Taxheaven