Ενημερωτικός Κόμβος

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ. 19392/2020 – Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197)

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197)

Περισσότερα στο: Taxheaven