Ενημερωτικός Κόμβος

ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/62/2891/26-03-2024 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31.5.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β’ 2995)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31.5.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β’ 2995)

Περισσότερα στο: Taxheaven