Ενημερωτικός Κόμβος

Επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Eυρωπαική Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για νέους και αποτελεσματικούς κανόνες ως προς την επίλυση των προβλημάτων διπλής φορολογίας.Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη σήμερα από τα κράτη μέλη σχετικά με νέα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων διπλής φορολόγησης για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Οι προτεινόμενοι από την Επιτροπή οι νέοι κανόνες μόλις πριν από επτά μήνες,  θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να μειώσουν τη διπλή φορολογία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η διπλή φορολογία συμβαίνει όταν το ίδιο εισόδημα φορολογείται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, δημιουργώντας αβεβαιότητα, περιττά προβλήματα και προβλήματα ταμειακής ροής για τους φορολογούμενους. Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών είναι απαραίτητος για τη δίκαιη φορολογία: οι ιδιώτες και οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους, αλλά δεν θα πρέπει να το καταβάλλουν δύο φορές. Ο κ. Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συμφωνία επεκτείνει τα οφέλη της επίλυσης διαφορών σε όλες τις επιχειρήσεις και τα άτομα ενώ θα εξασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από ένα πιο εύλογο χρονοδιάγραμμα για την επίλυσης  διαφορών σε θέματα διπλής φορολογίας.» Μόνο στην φορολογία των εταιρειών, υπάρχουν σήμερα περίπου 900 διπλές φορολογικές διαφορές στην ΕΕ που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι, όταν το εισόδημα φορολογείται διπλά, οι φορολογούμενοι θα έχουν μια σαφή, γρήγορη και οριστική διαδικασία επίλυσης του θέματος, είτε με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών είτε με απόφαση συμβουλευτικής επιτροπής. Οι πολίτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μια ακόμη απλουστευμένη διαδικασία. Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώσει τη γνώμη του, οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν τυπικά από το Συμβούλιο και θα εφαρμόζονται στις διαφορές διπλής φορολογίας από την 1η Ιουλίου 2019. Ποιες είναι οι κύριες πτυχές της προτεινόμενης οδηγίας;Η οδηγία προβλέπει τον ακόλουθο μηχανισμό (απλοποιημένο):

Πηγή: Taxheaven