Εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης

View Calendar

Εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) για τα Καπνικά Προϊόντα και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574
σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία
συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, οι κατασκευαστές,
εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης θα πρέπει να εφαρμόσουν
τα συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά
τσιγάρα έως τις 20 Μαΐου 2019. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να
φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) που θα εκδίδεται από τον
αρμόδιο Εκδότη ΜΑΚ για κάθε Κράτος – Μέλος.  Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να αναζητήσετε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εδώ.

Η
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
(Γ.Γ.Π.Σ.) ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού
για την Ελλάδα και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία θα παρέχει:
 
– Portal με όλες οι σχετικές πληροφορίες

Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων
λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου
Ιχνηλασιμότητας
– Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας
 
Εγγραφή Οικονομικών Φορέων

Ποιους αφορά

Οικονομικός
φορέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο
εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, από τον
κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο
κατάστημα λιανικής πώλησης.

Πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης
νοείται η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά για
πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών που
χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καπνού.
 
Οι
οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων
λιανικής πώλησης  που διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα στην Ελλάδα ή
την Κύπρο καθώς και οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους
στην Ελληνική ή την Κυπριακή αγορά υποβάλλουν αίτημα στη Γ.Γ.Π.Σ. για
αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα.
 
Οι οικονομικοί φορείς
και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης καθώς
και οι εισαγωγείς για τις μονάδες κατασκευής που βρίσκονται εκτός της
Ένωσης υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.
 
Οι οικονομικοί φορείς με την ιδιότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος.
 
Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

Οι
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού αιτούνται μοναδικούς
αναγνωριστικούς κωδικούς (ΜΑΚ) για την επισήμανση των μονάδων
συσκευασίας προϊόντων καπνού. Προαιρετικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν
να αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς γενικής συσκευασίας.

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

Οδηγίες για την παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών θα βρείτε εδώ.
 
Τεχνικές Προδιαγραφές

Για τη διασύνδεση με το σύστημα, υπάρχουν διαθέσιμες κλήσεις API για τις εξής περιπτώσεις:
 
– Εγγραφή Μονάδων/Μηχανημάτων από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
– Εγγραφή πρώτων σημείων λιανικής πώλησης από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
– Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
 
Τεχνικές προδιαγραφές για την διασύνδεση στην πλατφόρμα του εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών, μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
Τεχνικές Προδιαγραφές για τις κλήσεις API, μπορείτε να βρείτε εδώ τα IDIssuerRegistrationAPI.json, IDIssuerOrderManagementAPI.json
 
Πρόσβαση στην Εφαρμογή

Δοκιμαστικό περιβάλλον
 
Για
τις δοκιμές των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής
πώλησης τόσο της διασύνδεσης των συστημάτων με την πλατφόρμα όσο και του
web interface για τις παραπάνω διαδικασίες, είναι διαθέσιμη δοκιμαστική
έκδοση της πλατφόρμας στον σύνδεσμο https://idissuertest.gsis.gr
 
Για
τις δοκιμές της διασύνδεσης των συστημάτων με την πλατφόρμα είναι
διαθέσιμη δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας στους συνδέσμους
 
Εγγραφή στο Μητρώο

https://idissuertest.gsis.gr/registration/swagger/index.html

 
Παραγγελίες έκδοσης ΜΑΚ

https://idissuertest.gsis.gr/order/swagger/index.html

 
Παραγωγικό περιβάλλον

Η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία:


στις 10/5/2019 για την εγγραφή στο Μητρώο και τη απόκτηση μοναδικών
αναγνωριστικών κωδικών Οικονομικού Φορέα, Μονάδας και Μηχανήματος
– στις 20/5/2019 για το σύνολο των υπηρεσιών

 
Υποστήριξη
 
Φόρμα Υποβολής Ερωτημάτων

Πηγή: Taxheaven