Ενημερωτικός Κόμβος

Κρατήσεις συνταξιούχων υπέρ των συλλογικών τους οργάνων: Πως μπορούν οι συνταξιούχοι να τις αποφύγουν

Επιστημονική ομάδαKAV–TAXwww.kavourinos.grΠΡΟΣΟΧΗ !!!Κρατήσεις  Συνταξιούχων (υπέρ Συλλογικών οργάνων)Με τον Ν.4387/12-5-2016, άρθρο 102, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, στις κύριες συντάξεις, υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών  των συνταξιούχων. Αφορά τα ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,ΤΥΔΚΥ και ΤΑΠΙΛΤ. Στη σύνταξη του Μαρτίου 2017, έγινε αναδρομική παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς των 0,20 ευρώ, από τον 07/2016 και μετά για εννέα μήνες, συνολικού ποσού 1,80 ευρώ (0,20 X 9). Αυτό φαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Μαρτίου 2017, στο πεδίο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ως ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.  Οικιοθελή εξαίρεση, μέσω αίτησης:Ο ίδιος ο νόμος με το ίδιο άρθρο του (Ν.4387/2016 αρθ.102), δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν επιθυμούν την ανωτέρω παρακράτηση να υποβάλλουν εγγράφως δήλωση εξαίρεσης. Το ΙΚΑ δίνει τη δυνατότητα η έγγραφη δήλωση εξαίρεσης να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω του www.ika.gr, με τη χρήση των Α.Μ., ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.Παράδειγμα, αν όλοι οι συνταξιούχοι των ανωτέρω ταμείων είναι 1.000.000, επί την εισφορά των 0,20 ευρώ, το μηνιαίο ποσό είναι 200.000,00 ευρώ υπέρ των συνδικαλιστικών σωματείων τους !!!!

Πηγή: Taxheaven