Ενημερωτικός Κόμβος

Με εργόσημο οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων

Σύμφωνα με τη βουλευτική τροπολογία 2184/191 η οποία ψηφίστηκε με το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων υπάγονται στην ασφάλιση με εργόσημο και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:ΒΟΥΛ.ΤΡΟΠ. 2184/191Άρθρο…Στην περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) προστίθεται υποπερίπτωση ζζ’ ως εξής:«ζζ. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας»

Πηγή: Taxheaven