Ενημερωτικός Κόμβος

myDATA: Συνοπτικός οδηγός εργασιών από την έκδοση έως τη διαβίβαση

των Χρήστου Γ. Κρίγκα, Λογιστή-Φοροτεχνικού, MBA in Accounting & Γιώργου Καρκώνη, Λογιστή-Φοροτεχνικού

         Σύντομος οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εργασίες στο myDATA

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον σύντομο οδηγό με μια προτροπή, την ίδια προτροπή που κάναμε σε όλους τους συνεργάτες μας και σε όλα τα στελέχη των λογιστηρίων με τα οποία συνεργαζόμαστε όταν διαπιστώσαμε τις αναγκαίες προσαρμογές που χρειάζονται τα λογιστικά και εμπορικά προγράμματα ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις του myDATA. H προτροπή ήταν μία: «Μην καταχωρείται μόνο, παράλληλα παραμετροποιήστε». Δεν υπάρχει κανένα νόημα να καταχωρούνται εγγραφές εάν οι εγγραφές αυτές δεν μπορούν να μετατραπούν σε εγγραφές myDATA, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαβιβαστούν οι συνόψεις ή οι χαρακτηρισμοί των παραστατικών αυτών. Επειδή όμως θα εξαντλήσουμε τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 με «αναβαλλόμενη υποχρεωτικότητα», αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό μέλημα των εταιρειών λογισμικών να συνδέσουν τις καταχωρημένες εγγραφές με τους εκ των υστέρων χαρακτηρισμούς myDATA.

Για την τεκμηρίωση τις παραπάνω προτροπής θα θέλαμε να δώσουμε το εξής παράδειγμα: η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τα τραπεζικά έξοδα. Oι τράπεζες έχουν εξαιρεθεί για το 2020 και 2021 από την διαβίβαση, εάν η εταιρεία επιλέξει το παραστατικό myDATA Data «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)» στην λογιστική εγγραφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προμηθευτής με το ΑΦΜ της τράπεζας. Αυτό σημαίνει όλες οι λογιστικές εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί χωρίς προμηθευτή θα πρέπει να τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθεί και λογαριασμός προμηθευτή.

Βασικές έννοιες myDATA

-«Σύνοψη Παραστατικού», σύμφωνα με την Α.1138/2020 είναι τα υποχρεωτικά στοιχεία του παραστατικού

-«Αντικριζόμενο και Μη Αντικριζόμενο Παραστατικό», ως Αντικριζόμενα παραστατικά χαρακτηρίζονται τα παραστατικά εκείνα που μπορεί να ταυτοποιηθεί ο εκδότης και ο λήπτης του παραστατικού (πχ τιμολόγιο εσωτερικού), ως Μη Αντικριζόμενο Παραστατικό χαρακτηρίζεται το παραστατικό που ταυτοποιείται μόνο από τον εκδότη (πχ παραστατικά λιανικής) ως εκδότης εδώ θεωρείται η οντότητα.

-«Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Μ.Α.Ρ.Κ.», είναι ο μοναδικός αριθμός που χορηγείτε από την ΑΑΔΕ έπειτα από την διαβίβαση της σύνοψης.

-«Αναγνωριστικό Παραστατικού UID» είναι ο μοναδικός αριθμός του παραστατικού που κατασκευάζεται κατά την διαβίβαση και περιέχει το ΑΦΜ εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό εγκατάστασης στο taxis, τον τύπο του παραστατικού, την σειρά του παραστατικού και την αύξουσα αρίθμηση. Προσοχή στην σειρά ομοειδών παραστατικών να υπάρχει διάκριση πχ. Σειρά Α και σειρά Β για να μην προκύψουν παραστατικά κατά την διαβίβαση με το ίδιο UID.

Κανάλια έκδοσης και διαβίβασης

Βασικό και πρώτο μέλημα για την επιχείρηση και τον Λογιστή είναι o τρόπος έκδοσης των στοιχείων εσόδων.

Θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή της κατηγορίας των εσόδων σε κάθε επιχείρηση ώστε να γίνει και ο σωστός προγραμματισμός έκδοσης και διαβίβασης:

  • Για τις περισσότερες περιπτώσεις η μηχανογραφική έκδοση από το εμπορικό ERP εξασφαλίζει με την κατάλληλη παραμετροποίηση την απευθείας διαβίβαση.
  • Σε περιπτώσεις μικρότερων επιχειρήσεων που έχει αποφασιστεί η χρήση ενός μικρότερου-ευέλικτου ERP μπορεί να εξασφαλιστεί η έκδοση-διαβίβαση και ταυτόχρονα και η ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος.
  • Σε επιχειρήσεις με μικρό όγκο παραστατικών και βάσει των ορίων που θέτει η 1138/2020, που αποφασίζουν να παραμείνουν στην χειρόγραφη έκδοση μπορεί να γίνει χρήση της φόρμας καταχώρησης του myDATA από τον εκδότη και στην συνέχεια η ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος.

Τέλος, η περίπτωση της έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έρχεται σαν πρόκριμα μηδενικού κόστους, αλλά δεν θα παρέχει κανένα στοιχείο αρχείου πελατών και υπολοίπων τους.

Έχοντας καταναλώσει αρκετές ώρες δουλεύοντας το myDATA διαπιστώσαμε ότι τα Μη Αντικριζόμενα παραστατικά που θα πρέπει να διαβιβάζει μια οντότητα είναι πάρα πολλά, ενδεικτικά αναφέρουμε: ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγορών εμπορευμάτων-προϊόντων, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις λήψης υπηρεσιών, αποκτήσεις τρίτων χωρών εμπορευμάτων-προϊόντων, λήψη υπηρεσιών τρίτων χωρών, αποσβέσεις, μισθοδοσία, τραπεζικά έξοδα και τόκοι δανείων, πιστωτικό τιμολόγιο αλλοδαπής, παραστατικά λιανικής (πχ ΑΛΠ καυσίμων, ΑΛΠ ταχυδρομικών υπηρεσιών, κ.α.), συνδρομές, κοινόχρηστα, ενοίκιο έξοδο, ενοίκιο έσοδο, κ.α. Σε αυτό το σημείο θα λέγαμε ότι η προσαρμογή και η διαβίβαση των συνόψεων των παραστατικών εσόδων είναι το πιο εύκολο κομμάτι του λογιστηρίου μιας οντότητας και κρατήστε αυτό ότι ίσως είναι και το βασικό ζητούμενο για την χρήση του 2021.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

ΠΗΓΗ: mononews.gr