Ενημερωτικός Κόμβος

On line σεμινάριο – Οι αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019

Ο
κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο για τις πρόσφατες αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες από 01-01-2019.Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 17:30.Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4548/2018 στο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών.Οι κ.κ. εισηγητές θα εστιάσουν στα ακόλουθα θέματα: – Κριτήρια κατηγοριοποίησης των Α.Ε. – Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας (επιλογή είδους συστατικού εγγράφου, επωνυμία, διάρκεια, ελάχιστες ενέργειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες ιδρυτών) – Δημοσιότητα (νέες προθεσμίες και λοιπές υποχρεώσεις) – Μετοχικό Κεφάλαιο (ελάχιστο όριο, είδη, αξία και τρόπος έκδοσης μετοχών, διαδικασία αύξησης και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών, ειδικά θέματα πιστοποίησης καταβολής)- Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, κανόνες εκλογής, τρόπος συγκρότησης  σε σώμα, θητεία και αρμοδιότητες, τρόπος και τόπος συνεδριάσεων, ημερησία διάταξη, απαρτία, κωλύματα στην ψηφοφορία, σύνταξη πρακτικών και δημοσιότητα αυτών)   – Εκτελεστική Επιτροπή – Γενική Συνέλευση (πρόσκληση,  ημερησία διάταξη, δικαίωμα ψήφου και λοιπά δικαιώματα μετόχων, τόπος και τρόπος συνεδρίασης, απαρτία και αποκλίσεις από το νόμο, σύνταξη και δημοσιότητα πρακτικού) – Δικαιώματα μειοψηφίας – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις- Διάθεση κερδών (κανόνες και περιορισμοί), σχηματισμός αποθεματικού – Μέρισμα (τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων) – Κανόνες συναλλαγής με συνδεδεμένα πρόσωπα – Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (κανόνες και περιορισμοί) – Λύση και εκκαθάριση (λόγοι, διαδικασία) – Αλλοδαπές εταιρίες – Ποινικές – Τελικές, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις (ονομαστικοποίηση μετοχών, χρόνος και τρόπος εναρμόνισης καταστατικών με τις νέες διατάξεις)- Θέματα δωσιδικίας  και δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω της διαιτησίαςΥπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων
που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε
όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και
την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.Εισηγητές:
Νένα ΔιονυσοπούλουΔικηγόροςΝιφορόπουλος Κων/νοςΟρκωτός Ελεγκτής-Λογιστής – Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Επιστημονική ομάδα κόμβου:Στο
σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του
κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχήςΚόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.

Πηγή: Taxheaven