Ενημερωτικός Κόμβος

ΣτΕ 732/2019 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 και παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου κοινοποίησης φύλλου ελέγχου

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 και παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου κοινοποίησης φύλλου ελέγχου

Περισσότερα στο: Taxheaven