Ενημερωτικός Κόμβος

Το ΔΠΧΑ 17 είναι εδώ

Το ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια είναι το πρώτο πραγματικά διεθνές και ολοκληρωμένο Πρότυπο των ΔΠΧΠ για ασφαλιστήρια συμβόλαια.Αρχίζει να ισχύει το 2021 και θα απαιτήσει τη συνεκτίμηση όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αντικαθιστώντας το σημερινό πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων.Σε αυτό το σύντομο βίντεο Debrief, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Hans Hoogervorst παρέχει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σημερινή λογιστική για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εξηγεί επίσης πώς το νέο Πρότυπο θα λύσει αυτά τα προβλήματα, παρέχοντας στους επενδυτές καλύτερη πληροφόρηση και επιτρέποντάς τους να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ εταιρειών.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΧΑ 17 μπορείτε να δείτε εδώ ή στην σχετική ιστοσελίδα IASB  εδώ

Το βίντεο είναι επίσης διαθέσιμο εδώ

Πηγή: Taxheaven