Ενημερωτικός Κόμβος

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/36988/970/05-04-2024 – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος »Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»» (Β’ 2903)

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος »Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»» (Β’ 2903)

Περισσότερα στο: Taxheaven