Αν πιστεύετε ότι:

 • δεν αφιερώνετε τον απαραίτητο χρόνο για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας επειδή σπαταλάτε προσωπικό χρόνο με θέματα που αφορούν το λογιστήριό σας ή επειδή δεν έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη οικονομική πληροφόρηση
 • το Λογιστικό Σύστημα της επιχείρησης σας δεν αποδίδει, το προσωπικό του λογιστηρίου σας δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις (μηχανογραφικές, τεχνολογικές, φορολογικές) ή το κόστος του Λογιστηρίου είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με την προσφορά του
 • χρειάζεται να ασχολείστε προσωπικά με την αντιμετώπιση των φορολογικών και λογιστικών ελέγχων ή αν ανησυχείτε για τα αποτελέσματα του επόμενου ελέγχου της εφορίας

Η KnK Accounting μπορεί να σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις:

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Τήρηση και επίβλεψη λογιστικών βιβλίων
 • Η σύνταξη όλων των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων
 • Η διαδικασία όλων των απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
 • Τακτικά και απολογιστικάReporting
 • Cash-FlowStatements
 • Φορολογικές συμβουλές σε κάθε στάδιο Φορολογικού Ελέγχου
 • Φορολογικός σχεδιασμός σε επίπεδο ελληνικής και διεθνής φορολογίας

Ασφαλιστικές και εργατικές υπηρεσίες

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές ορθής τήρησης ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Συμβουλές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Μελέτες καθαρής θέσης, αποτίμησης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτη αναπτυξιακών σχεδίων με έμφαση στον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίου φυσικών και νομικών προσώπων