Ενημερωτικός Κόμβος

Υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του – Οδηγίες ΑΑΔΕ | Taxheaven

Πηγή: Taxheaven